Vad är web3? En lättbegriplig och neutral förklaring

Web3 är ett uttryck som växt i populäritet det senaste året. Från att knappt ha varit ett känt uttryck i bredare kretsar har det seglat upp som ett riktigt buzz word från december 2021 och framåt enligt Google Trends. Men vad betyder Web3 och hur är det kopplat till andra koncept som metaverse, kryptovalutor och NFTs? Det tänkte jag att vi ska reda ut i detta inlägg.

Framtiden eller hype-bubbla?

När man gör research på vad Web3 är märker man snabbt att många källor är långt ifrån neutrala. Toppresultaten är ofta företag, experter och influencers som självsäkert säger att Web3 är framtiden och menar att alla som förnekar det är som de som var skeptiska till internet på 90-talet.

Sen finns det också en uppsjö av mer kritiska källor, ofta etablerade medier och journalister, uppbackade av en del tunga forskare och teknikmoguler (som Bill Gates), som kallar Web3 ett luftslott, en upphypad bubbla eller rent av en scam.

Och sen finns någon sorts mittenfåra med personer som både erkänner kritiken men också ser framtidslöftena och möjligheterna.

Så var ligger sanningen? (Hint: ingen vet med säkerhet!).

Jag är ju som ni vet i grunden en teknikoptimist, jag tror tekniken kan skapa (och redan skapar) mycket positivt i världen. Samtidigt är jag också en skeptiker och har alltid med mig ett kritiskt och journalistiskt förhållningssätt när jag tar mig an nya fenomen och trender. Därför vill jag ge mig på att ge dig en begriplig och neutral översikt av vad Web3 är (och inte är) som du kan använda som avstamp för att själv bilda dig en uppfattning.

Web3 i ett nötskal:

Web3 är ett övergripande samlingsbegrepp som beskriver en framtidsvision för hur internet kan komma att utvecklas inom de närmsta åren.

Web1 brukar beskrivas som den första versionen av internet som var mer statiskt och byggde på olika sidor som kopplades samman genom länkar. De flesta användarna var konsumenter av innehåll och möjligheterna till interaktion var begränsade. På Web1 krävdes specialkunskaper inom programmering och kod för att kunna publicera innehåll och interagera med andra.

Web2 är det internet vi har idag där sociala medier och plattformar gjort det enkelt och vardagligt för de allra flesta att både konsumera och publicera innehåll. Interaktion är idag en del av nästan allt vi gör på internet. Web2 präglas av de stora techbolagen (Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon etc) som äger och tjänar pengar på vår användardata och ”låser in” oss till olika användarkonton. Den övergripande affärsmodellen på Web2 har varit riktade annonser.

Web3 beskriver nästa steg i utvecklingen, där många hoppas att vi slår oss fria från de stora techbolagen och deras plattformar och istället bygger ett decentraliserat internet. Många hoppas att web3 ska ge oss som användare mer makt över vår användardata och digitala tillgångar, och att andra affärsmodeller än annonsering ska användas.

Web3: blockkedjan, krypto, NFTs och metaverse

Web3 som begrepp är tajt sammankopplat med blockkedjetekniken samt tankar om ett internet vi kan uppleva i 3D, även kallat metaverse.

Blockkedjetekniken är den som ligger bakom kryptovalutor och är enkelt beskrivet ett sätt att göra det möjligt att utföra transaktioner mellan användare utan en central enhet som garanterar att transaktionen är giltig.

Våra vanliga pengar hanteras ju av banker som är de som håller koll på vem som har vilka summor på sina konton och utför transaktioner däremellan. Det är ett centraliserat system.

Kryptovalutor använder istället en blockkedja (det finns många olika) vilket är ett decentraliserat system där information är lagrad på en rad olika platser samtidigt, vilket gör att informationen inte kan manipuleras eftersom förteckningen över alla block på kedjan är utspridd, helt öppen och transparent.

Blockkedjan kan också lagra andra saker, inte bara kryptovalutor, t.ex. ägarbevis för digitala konstverk, vilket är det som kallas NFTs (non-fungible tokens).

Förespråkare för Web3 menar att blockkedjeteknik, kryptovalutor och digitala tillgångar lagrade som NFTs är avgörande för att bygga ett framtida internet där vi som användare kan röra oss mer fritt och själva äga vår data och välja när vi vill låna ut, hyra ut eller sälja vår data till företag eller andra användare.

Metaverse – vi kliver in på internet som avatarer

En annan anledning till att många menar att blockkedjetekniken med kryptovalutor och NFTs är viktiga för Web3 är tanken om att framtidens internet är ett metaverse.

Jag brukar enkelt beskriva det som att i Web2 tittar vi in på Internet genom fönstret (våra skärmar), men i Web3 öppnar vi dörren och kliver in.

Har du sett filmen Ready Player One? Det är en film som på ett ganska bra sätt visar vad fantasin eller tanken om ett metaverse innebär. Det är en digital 3D-värld du kliver in i i form av en avatar, med hjälp av AR eller VR-teknik (förstärkt eller virtuell verklighet), där du kan gå runt, interagera, utforska, handla och umgås med andras avatarer.

Ett annat bra sätt att förstå Metaverse är genom spel som Fortnite och Roblox. I Fortnite är en stor del av tjusningen inte bara att spela själva spelet utan också att umgås med vänner, gå på konserter och events, samla grejer och utforma din avatar. I Roblox kan du och dina vänner röra er mellan olika spelvärldar med era avatarer och interagera med dessa världar och varandra på massor av kul och kreativa sätt. Och även där kan du samla digitala tillgångar kopplade till din avatar. Även Minecraft kan ses som en typ av metaverse där du kan skapa, umgås och utforska en digital värld tillsammans med andra.

Roblox, Minecraft och Fortnite är ju otroligt populära spel och sociala ytor för barn och unga idag, vilket är en stor anledning till att man ser framför sig att detta är framtiden för internet. För de digitala beteenden man ser hos unga brukar bli mer mainstream efter några år, så har det sett ut historiskt.

I nuläget är din avatar och dina digitala tillgångar (kläder, vapen, byggnader, poäng osv) instängda i de olika spelens plattformar. Du kan inte ta med dig din avatar från Fortnite in i Roblox. Men drömbilden för många gällande Web3 och metaverse är att man ska kunna ha med sig sina ”saker” och sin avatar till många olika plattformar. Och istället för att din användare är kopplad till ett Google eller Facebook-konto ska det ligga på en decentraliserad blockkedja, där du själv äger din data.

Så för att sammanfatta:

 • Web3 är ett samlingsbegrepp för flera koncept kopplade till hur många tänker sig att framtidens internet kommer se ut.
 • Web3 är nära kopplat till visioner om hur blockkedjeteknik ska kunna användas för att skapa ett decentraliserat internet där användare har mer makt över sin data och sina digitala tillgångar.
 • Web3 innefattar även tanken om att framtidens internet är ett metaverse där vi kommer kliva in på internet som avatarer och umgås i mer spelliknande 3D-världar.

Hur nära är Web3 att bli verklighet?

Ja, det är här åsikterna går isär. Det pumpas in en hel del pengar i Web3-relaterade bolag och satsningar just nu. Samtidigt har kryptomarknaden gått ned ordentligt de senaste månaderna, och både Bitcoin (den största kryptovalutan) och Ethereum (den näst största och störst på NFTs) har tappat stort i värde. En tillfällig dip säger vissa, ett bevis på att krypto är en bubbla säger andra.

Än så länge är det dock långt kvar tills blockkedjeteknik och krypto kommer vara så pass enkelt att använda och tillräckligt säkert för att det ska bli mainstream. Web3 är så här långt fullt av bedrägerier, stölder, oseriösa aktörer och säkerhetshål. Även om det såklart också finns seriösa aktörer och de som genuint vill skapa bra saker med den här nya teknologin så krävs det i nuläget mycket tid, kunskap och förståelse för att komma igång och för inte riskera att råka illa ut på olika sätt.

Det görs en del satsningar kring metaverse också. Som Metas (som äger Facebook ni vet) namnbyte och byggande på deras version av metaverse, Horizon. Det finns även andra Metaverse-försök som Decentraland, som kanske är det mest Web3-iga försöket då det är en öppen värld där vem som helst kan vara med och skapa och styrningen av landet är decentraliserat via en DAO (decentralized autonomous organization), en sorts blockkedje-förening.

Problemen med metaverse är att AR och VR-tekniken fortfarande inte är superbra (om man inte har råd att investera i dyra headsets och kraftfulla datorer) och plattformarna blir lätt stolpiga och awkward. Det bästa sättet att få en glimt av framtiden idag är att testa Fortnite eller Roblox, skulle jag säga. Men visst, den som vill kasta sig in och testa att vara i framkant kan även försöka hänga runt i Decentraland eller i Metas Horizon.

Web3 är en ny version av internet – inte ett nytt internet

Det som kanske är lite vilseledande ibland när man hör personer prata om Web3 är att det ju fortfarande ”bor” på vårt nuvarande internet. Blockkedjan finns på det vanliga internet, alla nuvarande metaverse finns på vanliga internet. Den underliggande tekniken är densamma.

Man kan också ifrågasätta hur mycket av visionerna kring Web3 som verkligen är nya? Vårt nuvarande internet är ju till exempel decentraliserat redan, med tanke på att ingen enskild enhet ”äger” internet. Internet är alla olika servrar (datorer) uppkopplade mot det. Även om man stänger ned Facebook eller Google försvinner inte ”internet”. Du kan skapa en egen webbsida och ha den på en egen server uppkopplad mot internet. Du behöver inte gå via de stora tech-bolagen.

Visionen om internet har också alltid varit att det ska vara öppet, demokratiserat och till för användare. Men även om visionen varit sådan har kapitalistiska intressen tagit över. Man kan ju (med stor rätta) fråga sig vad som kommer bli annorlunda med Web3? Särskilt med tanke på att filosofin med krypto och blockkedjan i mångt och mycket är hyperkapitalistisk och bygger på en tanke om att ALLT ska kunna köpa och säljas. Web3-världen (trots sina filosofier om decentralisering) bygger idag i mångt och mycket på centraliserade tekniker och centraliserade plattformar (som kryptohandelsplatser till exempel).

Några tankar om framtiden

Jag skulle vilja försöka knyta ihop den här säcken med några slutliga tankar kring framtiden för internet.

För det första:

Web3 är inte en sak, och ingen kan säga exakt vad det är och inte är.

Många vill sia om framtiden och många vill vara de som definierar vad framtiden är. Men än så länge kan ingen med säkerhet säga vad som kommer bli nästa version av internet, även om många drar mer eller mindre åt samma håll. Inget är satt i sten. Inget är säkert. I nuläget finns det mycket problem som behöver lösas innan de storslagna visionerna om Web3 kan bli verklighet.

Tekniknördar i USA och Kina har inte ensamrätt på framtiden.

Det är inte heller så att det är en massa ”tech bros” som själva ska sitta och diktera hur framtiden ska se ut. Jag tycker det är så viktigt att ha med sig! Vi har också något att säga till om. Vi kan också fundera på hur vi vill att framtiden ska se ut. Vi kan rösta på politiker som är med och lagstiftar och gör satsningar åt olika håll. Vi kan starta egna företag och föreningar för att driva den utveckling vi själva vill se. Vi kan stötta och uppmuntra de projekt och företag vi tycker har bra värderingar.

Jag tycker vi i Europa och Sverige har många goda förutsättningar att ta med fler värden än ekonomisk tillväxt till framtidens internet. Vi kan bidra med inkludering, jämlikhet, demokrati, yttrandefrihet, hållbarhet, fria medier, public service, offentlig sektor, ideella föreningar och mycket mer! I nuläget är det mycket Kina och USA som driver teknikutvecklingen, och de har ju kanske inte alltid de bästa värderingarna i de här frågorna 😉.

Bara för att många satsar pengar på det behöver det inte lyckas

Att många stora företag och riskkapitalister lägger pengar på krypto eller satsningar kring metaverse ska inte tas som ett bevis för att detta definitivt är framtiden. Företag och riskkapitalister hoppas vara de som satsar på den vinnande hästen, de hoppas vara de som lägger pengar på den lösning eller det företag som kommer ta stora marknadsandelar framöver. Men stora företag och riskkapitalister är inte opåverkade av hype och bubblor.

Många miljarder har kastats i sjön genom historien när investeringar gjorts i upphypade marknader, tvivelaktiga bolag eller teknik som sen aldrig riktigt flugit. Så även här gäller det att behålla sitt kritiska tänkande.

Vad Web3 än blir så blir det inte som det som byggs nu.

Oavsett om man intar en skeptisk eller positiv hållning till visionerna om Web3 så är det svårt att blunda för att vi är inne i en tid av omvandling och utveckling gällande internet och teknik. Exakt vad det nya blir eller hur det kommer se ut vet vi inte än. Det man med säkerhet kan säga är iallafall att det inte kommer vara det här. Alltså, vi är så tidigt i den här omvandlingen att vi omöjligt att se vad som kommer bli ”grejen” längre fram. När de första mobiltelefonerna kom var det svårt att föreställa sig en iPhone. När det första internet kom var det svårt att föreställa sig TikTok.

Du kan sitta lugnt i båten.

Som alltid med hypade grejer i teknikbranschen är det lätt att få FOMO (fear of missing out) eller känna en underliggande stress över att inte hänga med i det nya. På den fronten kan jag säga: du kan ta det lugnt. Än så länge är allting så nytt och uppe i luften att du inte missar något genom att låta Web3 bero.

Det finns fortfarande företag som ”funderar på det där med sociala medier”, så här 15 år in i sociala medier-revolutionen. Och de klarar sig för det mesta rätt bra ändå. Visst kan det finnas fördelar med att vara i framkant, men det finns även risker. Tåget har inte gått. Det har inte ens byggts klart. Det är inte ens säkert att det kommer bli ett tåg? Så, du kan utan problem hänga kvar på perrongen och ta en kopp kaffe.

Det här det första inlägget i en serie inlägg där jag framöver tänkte djupdyka ytterligare i koncepten krypto och blockkedjeteknik, NFTs och Metaverse. Så följ bloggen i en RSS-läsare, via Instagram eller Facebook för att inte missa nästa inlägg.

Vad tänker du om Web3? Dela jättegärna med dig av reflektioner, tankar, frågor i kommentarsfältet 👇

18 reaktioner på ”Vad är web3? En lättbegriplig och neutral förklaring”

 1. Förträffligt förklarat. Stort tack för det.
  Och: Den inledande ursäkten för en längre tids tystnad var så charmigt formulerad att den accepterades helhjärtat, omgående.

 2. Bra inlägg Elin. Pedagogiskt förklarat. Jag tror att det kommer ske ett skifte, för precis som du säger är det i den världen framtidens vuxna idag rör sig. Mina barn hänger mer med kompisarna via den digitala tv spels världen än live. De har också kompisar i hela världen. ❤️

 3. Vad bra du är! Lärde mig så mycket på väldigt kort tid. Och älskar slutet om att hänga kvar på perrongen. Tack!

 4. Tack Elin för allt jobb du lagt ner för att förklara web3. Det är både kul och spännande att se åt vilken riktning det tar.

 5. En väldigt fin beskrivning av begreppet. Tack för det.

  Jag personlighet är väldigt förälskad i web3. Jag spelar fortfarande minecraft och ser mina digitala vänner jag aldrig någonsin träffat irl som mina riktiga vänner.

  Jag kan inte, inte se att vi flyttar in i internet av alla möjliga praktiska anledningar. Därför kan det inte vara en skokartong med ett företagsnamn på. Det måste vara öppet och tillgängligt. Inkluderande och fritt.

  Vi bor ju redan där, självklart behöver vi insikt i vår närvaro. Djup. Rörelse. Känsla. 🤗💜

  Hur det sen rent tekniskt kommer att se ut och vilka grupper och lösningar som gör vad… Ja det är ju som du säger, långt ifrån klart.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SÖK

MAIL

Du hänger på 2000 + prenumereranter och får ett utskick med uppdateringar, tekniktips, trender och nyheter från mig. Helt gratis, avsluta när du vill. 💖 

ELIN HÄGGBERG

Hej och välkommen till Teknifik!

Jag heter Elin Häggberg och är journalist, medievetare och teknikälskare.

Teknik ska inte vara krångligt och svårt!

Min drivkraft är att hjälpa dig få ett roligare och enklare digitalt liv.

Här kommer några favoritinlägg att börja med

Klicka på rubriken för att komma till inlägget. Kul att du är här!
Enkla knep du kan börja med redan idag
Tips, hacks och bra grejer att veta.
Lär dig allt om de färgglada figurerna
Låt mig hjälpa dig med din Insta-fundering