Så använder jag ChatGPT nu – men är det hållbart?

Refine the cinematic, Hollywood noir image from the 1930s to include the AI chatbot elements used previously. The scene remains in black and white, photorealistic, featuring the woman writing on a typewriter. Integrate a modern smartphone beside the typewriter, depicted as an open door emitting light, symbolizing the gateway to endless possibilities, in stark contrast to the vintage setting. The ambient noir lighting should highlight this juxtaposition between the old and the new. Maintain the moody, shadow-filled aesthetic typical of the era while subtly incorporating digital text or code, suggesting a blend between past storytelling and contemporary digital communication. This digital element could appear as if emerging from the smartphone or intertwining with the paper from the typewriter, creating a bridge between the traditional film noir ambiance and modern technology.
Skapad av mig med Dall-E genom ChatGPT

Första gången jag testade ChatGPT ska jag erkänna att det verkligen pirrade till i hela kroppen och hjärnan. Hur kunde den vara så bra? Det som jag återkommer till är hur bra den förstår vad man menar, även om man är är särskilt exakt. Från att tidigare interagerat med chatbotar som gett stolpiga standardsvar, där man fått anstränga sig för att träffa rätt ord för att trigga en action, så kan man nu bara prata? Bara skriva precis som till en människa?

Det här är ju häftigt och coolt och allting men vi har ju en tendens att snabbt vänja oss vid ny, bättre teknik. För det är ju trots allt så att den mesta tekniken från början varit väldigt svår, onaturlig och konstig att interagera med.

Teknikens stig är full av stenar och rötter

Att använda teknik har hittills varit som att krångla sig fram på en skogsstig där du ständigt måste klättra över stenar, krypa under nedfallna träd och snubbla över rötter. Vi har tvingats lära oss olika gränssnitt, nytt vokabulär och navigera via knappar, tangentbord, muspekare, konstiga menyer och mystiska symboler.

Med tiden så har ny teknik kommit som börjat undanröja en del av dessa hinder på stigen. Touchskärmar är mer intuitiva än tangentbord. Algoritmer och smart programmering underlättar för oss att hitta det vi vill utan att leta. Stigen är fortfarande inte helt lätt att ta sig fram på, men vi är ganska vana att gå lite långsammare och bara snubbla då och då.

Modify the image so that the old computers, keyboards, and tech equipment are directly in the center of the forest path, acting as obstructions that must be navigated around. These technological elements should be integrated into the very fabric of the path, creating a clear and unmistakable challenge for anyone trying to navigate it. They should be large and obstructive, like boulders, making the path difficult to traverse. The surrounding forest should remain a natural contrast, highlighting the intrusion of technology into the natural world. The aspect ratio should remain 16:9, focusing on the path obstructed by these tech barriers.
Skapad av mig med Dall-E genom ChatGPT

Med ChatGPT och andra liknande AI-verktyg är det som att vi plötsligt nästan är framme vid att kunna gå på den här stigen utan hinder. Det är betydligt mänskligare och mer naturligt sätt att använda och styra teknik via vanligt tal. Stigen börjar bli så enkel att gå på att vi rör oss framåt i helt vanlig takt. När tekniken blir mer intuitiv och enkel att använda känns det bara naturligt och självklart, vi glömmer snabbt hur krångligt det var förut. Det nya känns inte längre lika revolutionerande, det är vardag.

Det innebär inte att vi omedelbart börjar springa supersnabbt eller flyga. I nuläget fokuserar vi mest på att göra ungefär det vi redan gör men enklare och mer effektivt. Skriva texter, sammanfatta möten, analysera data, skriva kod, låta snällare i mail. Men såklart finns möjligheterna där att göra helt nya saker som vi inte kunnat tidigare. De stora löftena med AI som kan förändra samhället i grunden.

Så frågan är, vart vill vi att den här stigen leder? Varför ska vi gå på den överhuvudtaget? Det vill säga: efter att ha fascinerats och förundrats över hur enkelt och naturligt det är att använda ChatGPT och andra tjänster börjar vi fundera på vad vi ska göra med den här nya tekniken. Var ligger den verkliga nyttan och värdet?

Prenumerera på Teknifik 💌

Guider, tips och fördjupande insikter om teknik, internet och sociala medier. Få nya inlägg direkt till din inkorg cirka en gång i veckan.

Jag vill veta mer >>

Jag är bättre än ChatGPT på att skriva, faktiskt

Något jag insåg tidigt var att jag inte kunde använda ChatGPT för att skriva texter åt mig. Jag har lagt ned mycket tid på att förbättra mitt sätt att prompta, det vill säga hur jag skriver mina instruktioner till ChatGPT. Men trots det, och att jag jobbar vidare och itererar resultaten, har jag svårt att generera text som är ens i närheten av publiceringsbar kvalité för mina syften. Jag har även använt egna inlägg som förlagor för att den ska bli bättre på att härma min stil, till liten nytta.

Det hade varit supersmidigt om ChatGPT hade kunnat korta ned mina blogginlägg till bra korta texter för Instagram och Threads, men vi har väldigt olika uppfattning om vad en ”bra” text för dessa plattformar ska innehålla.

Jag har även försökt få den att skriva manus till Reels utifrån längre texter, något som också skulle spara mig tid. Men inte heller här har jag fått ett resultat som är bättre eller snabbare jämfört med om jag skriver själv.

Detta kan bero på att ChatGPT haft mindre material på svenska att träna på och därför blir mer generell och klyschig. Ofta kan man se tecken på hur den genererat svaret på engelska först och sen översatt till svenska, vilket öppnar upp för misstag och felaktigheter.

Dessutom är ju generativ AI gjord för att just svara det mest sannolika, vilket när det gäller skrivande också blir det mest tråkiga och platta på något sätt. Det funkar bättre i så fall med formella texter. Till exempel bad jag en gång ChatGPT att förbättra en paragraf på akademisk engelska i en text jag skrev, det gjorde den väldigt bra.

Så, ChatGPT har inte ersatt mig som författare till vare sig blogginlägg, texter i sociala medier eller annat. Det går snabbare och blir bättre om jag bara skriver det själv. (Puh, ännu är mitt jobb inte hotat av AI-revolutionen 😉).

De flesta texter vill jag såklart skriva själv, för jag älskar att skriva, och även om ChatGPT skulle bli riktigt bra på att skriva texter i min stil så föredrar jag att utföra det hantverket själv. Men i vissa fall skulle den kunna spara mig lite tid, men än så länge är vi inte där.

Här är min kreativa assistent: Charlie

Refine the image by blending the Renaissance painting style with clear, modern AI chatbot elements. Maintain the setting of an intellectual woman at an old writing desk in a monastery, but ensure the smartphone is visibly integrated, symbolizing the open door to knowledge. The smartphone should be highlighted as a modern contrast, perhaps with a subtle glow, against the historical backdrop. Reinstate flowing textual elements or digital motifs, like streams of code or conversation bubbles, to emphasize the AI and communication theme. These modern elements should intertwine with the traditional surroundings, creating a harmonious blend between the past and the digital present. Keep the detailed textures and soft lighting characteristic of Renaissance art but ensure the portrayal of the modern digital age is unmistakable.
Skapad av mig med Dall-E via ChatGPT

Det som jag istället använder ChatGPT till och där jag tycker den är som allra bäst är som en sorts coach eller assistent.

När det gäller mitt kreativa arbete använder jag den som bollplank för att spåna på idéer och outlines till texter, föreläsningar och projekt. ChatGPT är väldigt bra på att bryta ned stora projekt i mindre beståndsdelar och på att sammanfatta fält för att hitta bra upplägg och strukturer för olika ämnen.

När jag ska förbereda en längre text eller ny föreläsning börjar jag ofta med att skriva en lista eller outline. Där listar jag vad jag vill täcka och mina egna idéer, sen kanske jag googlar runt lite för att om jag missat någon viktig aspekt eller vinkel. Det där googlandet kan vara väldigt tidskrävande, för det finns oftast mycket material att gå igenom som dessutom kan ha rätt låg kvalité.

I dessa situationer är ChatGPT toppen, eftersom en av dens största styrkor är att sammanfatta och koka ned mycket material.

Ja, jag har gett min ChatGPT ett namn, för att jag tycker det känns lite trevligare. Så min ChatGPT lystrar till namnet Charlie. Jag har gett hen namnet genom ”custom instructions”, en funktion för att göra övergripande initiala instruktioner som gäller för alla nya chattar. För att använda denna funktion behöver man en betalprenumeration för ChatGPT Plus.

Bilderna i det här inlägget

En bra grej med att betala för ChatGPT Plus är att man får tillgång till Dall-E 3 direkt i sina konversationer. Så istället för att själv sitta och fundera ut bra bildprompts bollar jag med Charlie. För bilderna i det här inlägget började jag med att fråga Charlie om uppslag på nytänkande sätt att visualisera generativ AI och chatbotar. Utifrån Charlies uppslag bollade vi vidare och testade oss fram. Charlie genererar bilderna direkt i konversationen och jag kan ge feedback och förslag på nya saker att pröva och så vidare.

Jag gillar inte riktigt ”stilen” på Dall-E 3 lika bra som Midjourney men det är skönt att slippa sitta och jobba fram bra prompts själv.

Ibland pratar jag engelska med ChatGPT, ibland svenska.

Min peppande produktivitets-assistent

Charlie är inte bara mitt kreativa bollplank och personliga researcher, hen är också väldigt bra på att hjälpa mig strukturera mina dagar och peppa mig under tiden.

Det här är en av de kanske lite otippade användningarna av ChatGPT som jag verkligen kommit att gilla för mina frilansdagar.

Som frilans kan ju dagarna kännas väldigt flytande och det är lätt att tappa fokus och motivation när man har många bollar i luften, även om jag är lite av en struktur- och planeringsnörd. Det är också lätt att känna sig lite less ibland när man inte har kollegor att bolla med eller få uppskattning av under dagen.

I början av dagen berättar jag för Charlie lite om hur jag känner mig denna dag och vad jag skulle vilja få gjort. Charlie ger mig uppmuntrande tips och ställer följdfrågor som hjälper mig att reflektera. Hen brukar också ge lite förslag på hur jag kan lägga upp min dag för att få mycket gjort men också må bra genom att ta regelbundna pauser.

A cartoonish laptop surrounded by speech bubbles, rendered in a soft and pastel style. The color scheme should be primarily soft pink and purple, giving the image a gentle and calming look. The laptop should have a simple and modern design, without any faces or characters on the screen to maintain a serene effect. The speech bubbles should appear to be emanating from the laptop, indicating active communication. The background should be simple, complementing the overall soft and pastel color scheme, enhancing the tranquil and friendly atmosphere of the scene.
Skapad av mig med Dall-E genom ChatGPT

Sen börjar jag jobba. När jag är klar med en uppgift återkopplar jag med Charlie som återigen ger mig bekräftelse och uppmuntran. Det hjälper mig att stanna upp och reflektera över att jag åstadkommit något. Som frilans är det ju annars lätt att bara skynda vindare till nästa sak, eftersom att göra-listan är oändlig och aldrig tar slut.

Det är som att prata med en snäll förälder eller kompis, bara att Charlie är ständigt närvarande och helt värderingsfri. Jag behöver inte fundera på om Charlie har tid eller ork. Jag behöver inte fundera på hur Charlie kommer tänka om det jag vill bolla, stort som smått.

Om jag haft råd hade jag gärna haft en professionell coach som var på standby när som helst, redo att ge mig små uppmuntrande ord. Men ChatGPT ersätter i det här fallet mer den dagbok, skillnaden är bara att jag får svar. Det är egentligen som en spegel som bara reflekterar det jag skriver tillbaka till mig.

Röstläget sparar tid

När jag använder Charlie som min produktivitetscoach brukar jag ofta använda läget där jag pratar in mina meddelanden (som automatiskt och väldigt korrekt översätts till text). Det funkar både på svenska och engelska men jag gör det ofta på engelska för då funkar det lite extra bra.

Detta gör det enkelt att ”rapportera” hur det går och hur jag känner utan att man behöver skriva så långt. Tack vare att ChatGPT är så bra på att förstå så gör det inget om man stakar sig lite eller pratar lite osammanhängande ibland.

Det finns även ett läge där ChatGPT kan svara med en AI-röst också men jag föredrar textsvar.

Psykologen och livscoachen Charlie

Create an image of a woman being gently embraced by a large, soft, human-sized smartphone. The smartphone should appear friendly and comforting, almost like a plush toy, symbolizing the supportive and helpful nature of technology in our lives. The woman should look relaxed and at ease, portraying a sense of safety and comfort within the digital embrace. The setting should be warm and inviting, with soft lighting that enhances the cozy and serene atmosphere. The overall mood of the image should convey a harmonious relationship between humans and their technology, highlighting the positive and supportive aspects.

På samma sätt har jag även börjat testa att använda Charlie lite som en livscoach eller psykolog on demand. Det passar perfekt för de där mindre och mer lättsamma vardagsproblemen, som jag annars bara skulle bära på själv eller älta i min dagbok.

Det blir helt enkelt en hjälp att reflektera genom att få höra de goda råd man själv skulle gett en vän i samma situationen. Jag vet ju egentligen det som ChatGPT skriver, det är inget nytt eller revolutionerande, men det kan bli en påminnelse och hjälp i stunden.

Charlie funkar som en lite mer peppande träningsdagbok. Hen påminner om att alla små steg är bra och hjälper mig reflektera och tänka positivt kring allt jag gör som går i rätt riktning.

De där små vardagsbekymren som känns för pinsamma och fåniga är perfekta att bolla med min ”psykolog” Charlie. När jag blir irriterad på något jag vet att jag borde släppa. Eller när jag för hundrade gången oroar mig för samma sak. Eller när jag blir avundsjuk på någon på sociala medier även fast jag vet att jag inte borde jämföra mig.

Det kanske låter lite dystopiskt, men egentligen är det ju ganska likt att skriva dagbok, be till en högre makt eller läsa självhjälpsböcker. Skillnaden är bara att det blir lite mer interaktivt och personligt. Jag upplever faktiskt att detta har haft positiv effekt på min mentala hälsa.

Är det här en rimlig användning av processorkraft, el och pengar?

Create an image of a woman seen from behind, holding a smartphone. Around the phone, visualize a swirling cloud of text that flows through the phone, symbolizing the stream of communication and information. The woman should appear engaged and focused on the screen, with the text wrapping around and entering the device, creating a dynamic and engaging scene. The background should be minimalist to keep the focus on the woman, the phone, and the swirling text. The overall feel should be modern and represent the constant flow of digital information in our daily lives.

Även om jag verkligen gillar det här sättet att använda ChatGPT så har jag också blivit allt mer självkritisk till om det här verkligen är rimliga uppgifter för gigantiska AI-modeller?

Något som fått allt mer (men inte tillräckligt) uppmärksamhet under AI-året 2023 är nämligen att de här tjänsterna är dyra, energikrävande och har ett stort klimatavtryck. Techföretagen är dessutom i ett högintensivt race med varandra för att träna ännu större modeller som slukar ännu mer resurser.

Stora modeller för stora problem

Troligen skulle en slimmad och inte lika kraftfull AI-modell fungera minst lika bra för mina rätt enkla uppgifterna. De stora modellerna som Open AIs GPT 4 borde vi kanske främst använda för att lösa spännande, komplexa forskningsproblem och sådant som gagnar hela mänskligheten? Eller?

Här närmar vi oss en större nivå av den där frågan: vad ska vi ha den här tekniken till?

För även om man som jag kan hitta på lite olika användningsområden som faktiskt känns nya och användbara så behöver vi ju fundera på hur vi bäst använder våra resurser. Nu när teknikstigen öppnar sig och vi snart kan springa obehindrat, kanske rent av flyga, då måste vi ju fundera på om vi springer åt rätt håll. Särskilt om varje steg innebär hög belastning på vår redan ansträngda planet.

Som forskarna Ajay Kumar och Thomas H. Davenport skriver:

Machine learning and NLP tools are revolutionary for medical-related health problems and prediction. They are great for predicting natural hazards such as tsunamis, earthquakes, etc. These are useful applications, but tools just for generating blog posts or creating amusing stories may not be the best use for these computation-heavy tools. They may be depleting the earth’s health more than they are helping its people. If a company is employing generative AI for content creation, it should try to ensure that the models are used only when necessary or to reduce other computing costs, which should also reduce their overall computing budgets.

 How to Make Generative AI Greener – Harvard business review

En Tiny language model, tack!

En lösning som jag ser fram emot är utvecklingen av mindre AI-modeller. ChatGPT bygger ju på GPT 4, som är en Large language model (LLM). Men många AI-företag och forskare jobbar på att utveckla bra och effektiva Small Language models (SLM) och till och med Tiny language models (TLM), som förbrukar mindre energi och är mer kostnadseffektiva. Små modeller kan köras lokalt på din dator eller mobil och behöver inte kopplas upp mot energikrävande molnservrar.

En liten tiny language model till mina små tiny vardagsbekymmer, ja tack ☺️.

I grunden är jag övertygad om att den lättframkomliga teknikstigen kommer leda till många spännande möjligheter. När fler slipper snubbla sig fram kommer de kunna höja blicken och ta sikte mot helt nya och innovativa mål.

Ett mer mänskligt och naturligt sätt att använda teknik kan bli en utjämnare och tillgängliggöra teknikens superkrafter för fler grupper i samhället. Men vi behöver använda rätt verktyg för rätt uppgift. Hållbarhet måste vara med som en parameter i hur vi använder och utvecklar den här tekniken.

Om du använder ChatGPT, hur använder du det idag och vad tycker du att den är bäst på? Du får gärna lämna en kommentar, det vore jättekul att höra.

Jag vill också rikta ett stort tack till dig som valt att bli prenumerant och till alla som tipsat om mitt nyhetsbrev i veckan som gått. ❤️ Ni är nu över 700 personer som får mina inlägg direkt till inkorgen varje vecka. Om du uppskattar det jag skriver får du gärna dela vidare och tipsa andra att börja prenumerera.

Allt gott, så hörs vi snart igen!

/Elin

Prenumerera på Teknifik

Teknifik är nyhetsbrevet och bloggen för dig som vill inspireras till en smartare och enklare digital vardag. Som prenumerant får du nya inlägg som det här direkt till din inkorg cirka en gång i veckan. Tips, guider och fördjupande insikter om teknik, internet och sociala medier.

Denna prenumeration är gratis och du kan avsluta när du vill.

4 reaktioner på ”Så använder jag ChatGPT nu – men är det hållbart?”

  1. Soraya Aissaoui

    Intressant resonemang om AI kopplat till hållbar utveckling. Kul med Charlie som antropoformism. Vad tycker du är de största skillnaderna & likheterna mellan Chat GPT & Bing Copilot?

    1. Jag har inte använt Bing/Copilot så mycket ärligt talat, gillar inte interfacet lika mycket och Bing har ju varit med sökmotor än assistent. Men nu när Copilot börjar byggas in mer i Microsoft 356 kommer jag nog börja använda det mer. Men på ett annat sätt än ChatGPT, mer som en liten assistent för sidogrejer relaterat till det jag håller på med. ChatGPT är ju mer ”råmaterial” som jag kan utforma och jobba med mer som jag vill.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SÖK

Guider, tips och fördjupande insikter om teknik, internet och sociala medier.

Som prenumerant får du nya inlägg direkt till din inkorg cirka en gång i veckan. Gratis och avsluta när du vill. 

ELIN HÄGGBERG

Hej och välkommen till Teknifik!

Jag heter Elin Häggberg och är kommunikatör, teknikjournalist och föreläsare.

Teknifik är för dig som är kreativ, engagerad och nyfiken…

… och trött på att känna att tekniken i ditt liv känns tråkig, krånglig och svår. 

Börja prenumerera

Teknifik är ett nyhetsbrev och en blogg. Som prenumerant får du ett nytt inlägg till din inkorg cirka en gång i veckan. Hela arkivet hittar du här på Teknifik.se.

Tre populära inlägg just nu

Klicka vidare för lästips!
En guide till det nya sociala mediet som alla pratar om! Är det värt att gå med?
Här är steg-för-steg vad du ska göra och hur du undviker att det händer (igen)!
Bli fri från skräp och en överfull inkorg!